Registrace nového prodávajícího/kupujícího

Volba přihlašovacích údajů

Zvolte si uživatelské jméno (unikátní)
Pod tímto jménem bude vytvořen váš obchod např. Pomimi.cz/renatka

Zvolte si heslo
Heslo musí mít minimálně 4 znaky, doporučujeme 8 a více

Znovu zadejte heslo
Opište zvolené heslo ještě jednou. Toto je kontrola proti překlepům.


Osobní a kontaktní informace

Jméno
Zadejte vaše křestní jméno

Příjmení
Zadejte vaše příjmení

žena    muž

Ulice a č.p.
Zadejte ulici, např. Primátorská 296

Zadejte město
Např. Hradec Králové

Poštovní směrovací číslo
Pište bez mezer, např. 12300

Česká republika    Slovenská republika

Zadejte kontaktní e-mail
Zadejte e-mail, který používáte, na který vám bude zasláno potvrzení

Zadejte vaše pevné nebo mobilní telefonní číslo
Telefon zadávejte ve tvaru 123 456 789


Potvrzení, udělení souhlasu, dokončení registrace

Souhlasím se zasíláním novinek z Pomimi.cz

Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami užívání Pomimi.cz
Přečtěte si prosím všeobecné obchodní podmínky.