Propagace výrobků

Zviditelnění svého výrobku nebo obchodu může být jednou z cest, jak zaujmout potenciální kupující a mít tak možnost prodat nabízené výrobky. Server PoMimi.cz umožňuje řadu možností, jak prodejce může propagovat jím nabízené výrobky.

Všechy popisované formy propagace můžete uskutečnit po přihlášení k vašemu uživatelskému účtu z přehledu vašich vložených výrobků, do kterého se dostanete prostřednictvím položky Můj obchod a výrobky.

Můj obchod a výrobky

 

V sekci Můj obchod a výrobky můžete zvolit u každého jednotlivého výrobku placenou formu propagace - Reklamu.

Reklama

Zde si můžete zaplatit přednostní zobrazení výrobku buď v rámci jednotlivých sekcí (4,- Kč / výrobek / den - vždy v té, ve které je výrobek umístěn) nebo přímo na titulní stránce PoMimi.cz (9,- Kč / výrobek / den). Tato efektivní forma propagace slouží jako podpora prodeje konkrétního výrobku, ale také slouží k budování známosti o konkrétním obchodu a ostatních výrobcích obchodníka. Ukázka níže znázorňuje případ, kdy je zakoupena pozice na 30.12. pro titulní stranu (9,- Kč) a na 31.12. je zakoupena propagace pouze v rámci dané kategorie, ve které se výrobek nachází (4,- Kč).

Zakoupení placených pozic

Poskytnutí slevy na výrobek

Máte-li výrobek v nabídce déle než 30 dní, můžete na něj dát procentuální slevu, která bude graficky znázorněna na samotném výrobku.

 Sleva na výrobek

Dávání slevy je efektivním nástrojem pro zviditelnění výrobku mezi ostatními. Velká většina uživatelů reaguje velice pozitivně na učiněnou slevu. Po aktivaci slevy (na výběr máte ze slevy 10%, 20%, 30%, 40%, 50%) bude u výrobku graficky vyobrazena procentuální změna po 7 dnů. Na obrázku níže je znázorněno uplatnění slevy 30% (na výrobek se automaticky po dobu 7 dní dá sleva 30%, výrobek bude označen grafikou Sleva 30%).

Aplikace slevy

Topování výrobků

Topování výrobku znamená, že se výrobek posune v rámci dané sekce na první místo. Tím, jak topují ostatní uživatelé, jsou Vaše výrobky opět posouvány za ostatní, nově topované výrobky. Topování je zdarma a můžete ho využít pro posunutí výrobků v rámci kategorií, ve kterých je konkrétní výrobek zařazen. Denně máte k dispozici možnost 5x topovat (můžete topovat 5 výrobků nebo např. 1 výrobek 5x v průběhu dne).

Topování

Publikování Blogu

Každý prodejce může v rámci zpropagování svého obchodu publikovat vlastní blog (magazín). Čím zajímavější články bude v blogu publikovat, tím vyšší zároveň zajistí návštěvnost svého obchodu. Mezi čteností blogu a návštěvností obchodu existuje přímá úměra. Zpravidla nejčtenější bývají články o způsobu tvorby konkrétního výrobku, reportáže, představení se atd.

Komentáře

I malá pochvala konkurenčního obchodu (prodejce) může znamenat přilákání si nových zákazníků na Vaše stránky (obchod). Někteří z prodejců tak krátkým komentářem dokáží přilákat nové potenciální zákazníky. Chcete-li si budovat loajální zákazníky a stálé návštěvníky, doporučuje se být v oblasti komunikace (komentáře, blog) velmi aktivní.