Provize PoMimi

Odměna PoMimi.cz – zprostředkovatelská provize je 0% do částky 2.000,-Kč měsíčně

Poupravili jsme podmínky, za kterých můžete nabízet věci po Vašich malých dětech a miminkách. Naším cílem je, aby server PoMimi začalo využívat co nejvíce maminek prodejkyň a tatínků prodejců, a aby se nikdo nebál, že i když prodá jenom jedny bačkůrky, bude muset hradit serveru provizi z uskutečněného prodeje.

Prodáte-li měsíčně do 2000 Kč a tuto hranici nepřekročíte, můžete server využívat zcela zdarma a nebude Vám účtována žádná provize ani za uskutečněné prodeje.

Provozovateli náleží provize z každého zprostředkovaného prodeje ve výši 5% z ceny prodaného výrobku, pokud prodávající dosáhl  ten měsíc obrat minimálně 2000 Kč. Provizi za zprostředkování je povinen prodávající zaplatit provozovateli po potvrzení objednávky na základě měsíčního vyúčtování. Nepřesáhne-li prodejce obrat alespoň 2000 Kč, provizi z uskutečněných prodejů nehradí. V případě neuhrazení měsíčního vyúčtování bude ihned po splatnosti účet pozastaven a po následujících 7 dnech bude účet smazán. Zároveň bude tento uživatel zveřejněn v seznamu neplatičů.

Pravidla odměn a provizí

1. Vkládání, nabízení a nákup výrobků je na serveru PoMimi .cz zdarma.

2. Provozovateli náleží provize z každého zprostředkovaného prodeje ve výši 5% z ceny prodaného výrobku, pokud prodávající dosáhl měsíční obrat minimálně 2.000,-Kč. Provizi za zprostředkování je povinen prodávající zaplatit provozovateli po potvrzení objednávky na základě měsíčního vyúčtování. Do částky 2.000,-Kč měsíčně je provize 0%.

3. Pokud kupující za objednávku nezaplatí a výrobek neobdrží, musí prodejce tuto skutečnost provozovateli ohlásit a uhrazená provize mu bude odečtena v nejbližším možném měsíci formou slevy z následných provizí.

4. Provize bude provozovateli zaplacena do 14ti dnů ode dne vyúčtování měsíčního objemu prodeje (součet všech provizí z prodejů, uskutečněných za kalendářní měsíc). Vyúčtování se uzavírá ke každému poslednímu dni v měsíci ve 24.00 hodin. Vyúčtování provádí provozovatel do 5. pracovních dnů od ukončení kalendářního měsíce.

5. Uvedenou částku provize převede prodávající na účet provozovatele dle splatnosti konkrétní faktury.